All copyrights ©ITenviro 2022

info@itenviro.pl

ITENVIRO jest firmą działającą w środowisku IT.

Nasz zespół to wykwalifikowani pracownicy o nienagannym stażu pracy, których łączy uzyskanie wspólnego produktu – Świadczenie wysokiej jakościowo obsługi informatycznej.

Stykając się z problemami współczesnej technologii jesteśmy w stanie w szybki i precyzyjny sposób zapewnić zapobiec im w miejscach gdzie najbardziej jest to wymagane. Naszym działaniom towarzyszy pasja i chęć w poprawy jakości pracy Naszych Klientów.

Realizujemy zadania doradcze, serwisowe i analityczne w zakresie budowy i utrzymania systemów, jak również infrastruktury IT.

Dążymy do usprawniania funkcjonowania biznesu każdego Klienta, zawsze dokładnie badając wymagania, potrzeby, aby efektywnie wnieść korzyści w prosperowaniu Państwa Przedsiębiorstwa.

Posiadamy kompetencje umożliwiające Nam bez przeszkód wspierać wszelkie działania i zapobiegać incydentom w obszarach IT.

Interesuje Państwa obniżenie kosztów utrzymania IT i całodobowego dostępu do specjalistów ? - Proszę zapoznać się z Naszą ofertą

To do Nas należy obsługa IT, monitoring i kontrola wszelkich zdarzeń towarzyszących w codziennym użytkowaniu. Z ITenviro poczują Państwo komfort pracy.

OBŁSUGA INFORMATYCZNA FIRM

Firma „ITenviro” oferuje stałą obsługę informatyczną nad Państwa sprzętem komputerowym oraz oprogramowania na podstawie zryczałtowanej umowy serwisowej. Usługi świadczone w zakresie oferty kierowane są do do małych i średnich firm, gdzie liczy się punktualność, niezawodność i pewność funkcjonowania. Zapewniamy pełen przekrój usług administracji systemów, oraz całościową obsługę informatyczną w pomocy użytkownikom oraz serwisu sprzętu teleinformatycznego.

Oferujemy:

 • usuwanie bieżących problemów użytkowników
 • administrowanie siecią wewnętrzna i dostępem do Internetu
 • instalacja / re-instalacja oprogramowania
 • instalacja urządzeń biurowych
 • usuwanie wirusów
 • zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem
 • archiwizacja danych
 • optymalizacja działania sprzętu komputerowego
 • konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • serwis sprzętu informatycznego
 • dostawy sprzętu
 • konsultacje w zakresie modernizacji sprzętu, oprogramowania
 • konsultacje w zakresie optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury IT
 • szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania
 • monitoring
 • strony www

Każda firma - każdy z naszych Klientów - ma indywidualne wymagania i specyfikę pracy. Dlatego ofertę tworzymy na podstawie elementów niezbędnych do optymalnego prowadzenia obsługi informatycznej.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Systemy informatyczne już powszechnie wspierają realizację procesów biznesowych. Informatyzacja ułatwia szybki dostęp informacji i wiarygodnych danych, zwiększając tym samym efektywność pracy. Jest z tym jednak związane pewne niebezpieczeństwo. Obok kradzieży danych, może dojść do ich celowej, szkodliwej modyfikacji czy zniszczenia. Firmy z roku na rok przykładają coraz większą wagę do aspektów odpowiedniej ochrony informacji, jednak w większości przypadków, takie działania dotyczą tylko i wyłącznie dalszego zabezpieczania systemów informatycznych. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pozwala kompleksowo zarządzać obszarem bezpieczeństwa informacji. Posiadanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji stanowi gwarancje dla naszych Klientów, pracowników oraz współpracowników, że informacja oraz dane pozyskiwane i przechowywane w firmie są całkowicie bezpieczne. Certyfikowanie wdrożonego systemu potwierdza, że techniki zabezpieczania informacji są stosowane na każdym poziomie działania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - grupa docelowa

Norma ISO/IEC 27001 jest zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zarówno dla podmiotów biznesowych jak i podmiotów administracji publicznej.

Czas wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Czas wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wymagań Klienta i może zawierać się w przedziale do 12 mc. Głównymi elementami określającymi czas wdrożenia jest wielkość organizacji, rodzaj działalności oraz zaangażowanie pracowników. Podczas analizy wstępnej ustalany jest z Klientem wstępny harmonogram wdrożenia uwzględniający zakres systemu oraz potrzebne do wdrożenia zasoby. Ostatecznie czas wdrożenia powinien zawierać również czas potrzebny na pojawienie się zapisów potwierdzający działanie systemu zarządzania. Czas ten jest zależny od wybranej jednostki certyfikującej.

Podejście ITenviro do procesu wdrożenia

Korzyści z wdrożenia ISO/IEC 27001

• Zarządzanie ciągłością działania,

• Uporządkowanie przetwarzanych informacji,

• Oszacowanie ryzyka związanego z zarządzaniem informacją,

• Wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,

• Zapewnienie interesantów i zainteresowane instytucje, że ich dane są właściwie chronione,

• Wiarygodność firmy dla klienta,

• Spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji,

• Organizacja bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego informacji,

• Zarządzanie systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi pod kątem bezpieczeństwa informacji,

• Ustalenie w formie procedur sposobu postępowania w trakcie normalnego funkcjonowania jak i w sytuacjach kryzysowych,

Oraz spełnienie wymagań ustawowych w zakresie:

• Ustawa o ochronie danych osobowych,

• Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Czy jesteś zainteresowany ofertą?

Zapraszamy do kontaktu

Podejście ITenviro do procesu wdrożenia

Założenia podstawowe do projektu

1. Wdrażany System Zarządzania musi być dostosowany do specyfiki działania organizacji.

2. Celem systemu zarządzania jest między innymi poprawa obiegu dokumentów i informacji w organizacji.

3. Konsultanci ITenviro odpowiadają za interpretację i ujęcie w dokumentacji wymagań wdrażanej normy ISO.

4. Jesteśmy bez przerwy do dyspozycji Klienta. Podczas wdrożenia można w każdej chwili zwrócić się do konsultanta po pomoc lub informację.

Działania wstępne

Przed podpisaniem umowy przeprowadzana jest wstępna analiza projektu podczas której ustalany jest harmonogram prac uwzględniający wymagania Klienta. Na podstawie zdobytych informacji przygotowywana jest indywidualna umowa.

Wdrożenie

Po podpisaniu umowy z Klientem rozpoczynany jest proces projektowania i wdrożenia. Rozpoczęte zostają prace z zespołem roboczym, tworzona jest dokumentacja systemowa, szkolenia, audyty wewnętrzne, przeprowadzony zostaje przegląd zarządzania.

Konsultanci

Do każdego projektu przypisany jest Kierownik Projektu, którego zadaniem jest nadzór nad całością projektu, odpowiada za skład grupy projektowej oraz kontakt z Klientem.

Szkolenia i konsultacje

Na projektowanie i wdrożenie systemu składają się szkolenia i konsultacje. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami odnośnie wdrożenia to zapraszamy do kontaktu z ITenviro

Proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania

Etap I Analiza wstępne - Przegląd, analiza i ocena danych wejściowych, stanu systemu zarządzania, identyfikacja procesów i opracowanie mapy procesów.

Etap II Szkolenie Zespołu Roboczego w zakresie metodyki przygotowania dokumentacji oraz obiegu informacji w systemie zarządzania oraz wymagań wdrażanej normy.

Etap III Projektowanie - Określenie polityki, celów i zadań dla właścicieli procesów (Zespołu Roboczego).

Etap IV Dokumentacja - Konsultowanie i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania, wprowadzanie zmian w dokumentacji.

Etap V Szkolenie audytorów wewnętrznych w zakresie wymagań norm oraz metodyki prowadzenia i dokumentowania audytów wewnętrznych.

Etap VI Monitorowanie Systemu – koordynacja szkoleń w zakresie wymagań zapisanych w dokumentacji, realizacja audytów wewnętrznych i doskonalenia systemu zarządzania.

Dalsza współpraca

Praca z systemem zarządzania nie kończy się wraz z certyfikacją. ITenviro poleca naszym Klientom

Podsumowanie

ITenviro gwarantuje ze Wdrażane systemy zarządzania charakteryzują się dużą skutecznością działania. W trakcie projektowania systemu zarządzania dzięki przejrzystej metodyce tworzymy minimalną ilość dokumentacji jaka jest wymagana przez normę.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą ITenviro lub macie pytania odnośnie oferowanych przez nas usług to zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz postaramy się dobrać ofertą, która będzie dostosowana do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu

ITenviro
ul. Górna 4/57
19-500 Gołdap

NIP 847-145-54-48
Regon 281393303